Mengenai Kami

ZoomProperty adalah perniagaan pelaburan hartanah yang beroperasi dalam di Malaysia. Kami bukanlah agen hartanah, kami boleh membeli hartanah secara langsung daripada penjual.

Semua hartanah dipilih dengan teliti oleh Perunding Pelaburan kami. Perunding Pelaburan kami yang mempunyai pengalaman kolektif 30 tahun akan melabur bersama-sama dengan anda supaya anda tahu bahawa kami adalah serius dalam keputusan pelaburan hartanah kami.

Apa yang Kami Percaya dan Pengalaman Kami
Dengan pengalaman kami dalam membeli semua jenis hartanah, kami memastikan anda menerima perkhidmatan yang profesional, cekap dan jujur. Kami percaya dalam menyediakan penyelesaian yang tepat untuk setiap pelaburan hartanah.

Melabur Dengan Kami
Di sini, kami mengalu-alukan pelabur untuk bekerjasama dengan kami dalam pelaburan hartanah kami di Malaysia. Kami akan melalui proses saringan untuk mengenal pasti individu untuk menjadi rakan kongsi kami layak untuk melabur dengan kami. Kami tidak sabar untuk mendengar daripada anda.