Penyata Risiko Utama

Melabur dalam hartanah boleh menjadi sangat bermanfaat, tetapi ia melibatkan risiko utama yang berikut:

1. Kehilangan Ekuiti Hartanah
Pasaran hartanah boleh naik dan turun dan hartanah yang berlainan jenis atau di kawasan yang berbeza mungkin lebih atau kurang terdedah kepada pertumbuhan kurang atau negatif. Dengan melabur sebagai rakan kongsi melalui ZoomProperty, modal anda berisiko dan terdapat risiko kehilangan semua ekuiti hartanah itu menyebabkan tiada pulangan.

2. Pinjaman risiko lalai
Walaupun ZoomProperty dapat memastikan bahawa pembiayaan pembayaran balik disampaikan, anda tidak dikecualikan dari sepenuhnya risiko yang wujud dalam pinjaman bank dari kapasiti peribadi sebagai rakan kongsi pelaburan swasta.

3. Insolvensi Pengendali
Jika ZoomProperty, sebagai pengendali platform, telah menghentikan perniagaan, akan terdapat risiko yang di mana kami tidak lagi akan dapat menguruskan aset hartanah yang dilaburkan. Kami telah mengambil langkah-langkah berikut untuk mengurangkan risiko tersebut dengan melantik pihak ketiga untuk mengambil alih pentadbiran untuk mencairkan aset hartanah bagi mendapatkan modal dan bayar balik.

4. Ketakcairan
Mana-mana pelaburan yang anda buat dalam hartanah akan menjadi sangat tidak cair. Ini bermakna bahawa anda tidak mungkin dapat keluar dari perkongsian dalam pelaburan hartanah pada terma anda sendiri.

5. Cukai
Anda akan bertanggungjawab untuk membayar cukai anda sendiri termasuk keuntungan modal atau/dan cukai pendapatan peribadi. Ia menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan ketepatan dalam borang cukai anda, isikan dengan tarikh akhir dan cukai yang terhutang dibayar sebagai/jika perlu. Kami tidak memberikan nasihat cukai dan anda perlu mendapatkan perundingan cukai yang bebas sebelum melabur.

6. Prestasi Masa Lalu dan Masa Depan
Nilai hartanah boleh naik dan turun. Ramalan masa depan adalah berdasarkan penilaian dalaman, pengiraan dan pendapat ZoomProperty. Prestasi masa lalu dan masa depan hanya berfungsi sebagai penunjuk statistik dan tidak menjamin hasil pulangan.

7. Nasihat pelaburan
Kami mengesyorkan bahawa jika anda tidak pasti tentang pelaburan hartanah, anda perlu mendapatkan nasihat pihak ketiga yang bebas. Kami mengesyorkan bahawa anda melakukan penyelidikan anda sendiri pada pelaburan hartanah sebelum anda membuat keputusan jika anda ingin memohon untuk menjadi rakan kongsi pelaburan kami.